Privacy verklaring

Googlemaps

Privacy beleid

1. Privacybeleid en toestemming voor het gebruik van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze mobiele iPhone- en Android-app (hierna “app”). Het geeft uitleg over het type, het doel en de omvang van gegevensverzameling bij het gebruik van de app.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet onderhevig kan zijn aan zwakke plekken in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De volgende verklaring informeert u welke persoonlijke en algemene gegevens we verzamelen en hoe we die verwerken en gebruiken.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De “verwerkingsverantwoordelijke” is de entiteit die persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) verzamelt, verwerkt of gebruikt.

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Lam Hotel Management BV
Manager: Emrah Beysülün
Westersingel 1 A
3014 GM Rotterdam
Nederland

Functionaris voor gegevensbescherming:
Lam Hotel Management BV
Lina Lim Westersingel 1 A
3014 GM Rotterdam Nederland

Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsbepalingen in hun geheel of voor afzonderlijke delen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

3. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

In principe kunt u onze app downloaden en gebruiken zonder dat u persoonlijk identificeerbaar bent. U hoeft dan ook geen persoonlijke informatie vrij te geven. We ontvangen alleen de push-ID van de app-installatie. Die gegevens zijn geanonimiseerd en maken het niet mogelijk om conclusies over u persoonlijk te trekken. Deze informatie wordt alleen geanalyseerd voor statistische doeleinden. U blijft anoniem als individuele gebruiker.

Het verzamelen van verdere persoonsgegevens door deze app gebeurt als wij daartoe wettelijk gemachtigd zijn of als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van de gegevens in kwestie.

4. Gegevensverzameling in de context van app-gebruik

Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder op de volgende manieren worden verzameld tijdens het gebruik van de app:
(1) Uw gegevens worden verzameld op basis van de toegangsrechten die deze app vereist en die u ons hebt verleend (bv. locatiegegevens), zie punt 6.
(2) Gegevens die u invoert in de app.

Doel van gegevensverwerking
Aanbieden van hoteldiensten: digitale gastencommunicatie tussen ons en onze gasten.

Type en omvang van gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik
Invoer van persoonsgegevens door gasten in de app.
Doorsturen van deze gegevens via AWS Mailclient naar een van onze e-mailadressen.
Na het verzenden van het bericht: verwijdering van het verzonden bericht en dus van de persoonsgegevens, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226 Seattle,
WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

De hosting gebeurt via:
Amazon Web Services (serverruimtes)
AWS Region Ireland

Mogelijke persoonsgegevens van de gast
Contactgegevens van de gast:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail
• Aantal en leeftijd van de kinderen (indien relevant voor het boeken van een kamer)
• Tijd en duur van het verblijf
• Geboortedatum en -plaats

Opmerking
Als gebruikers van de diensten persoonsgegevens van derden invoeren, moet dat met hun toestemming gebeuren. Betrokkenen Gebruikers van onze aangeboden diensten (gasten).

5. Analysetools

Wanneer u onze app opent, kan uw gedrag statistisch worden geëvalueerd met behulp van bepaalde analysetools en worden geanalyseerd voor marktonderzoeksdoeleinden of om onze aanbiedingen te verbeteren.

Firebase
Firebase is een real-time database. Het kan worden gebruikt om real-time informatie in te sluiten. Gebruikersgegevens worden in geanonimiseerde vorm doorgestuurd naar Firebase. Firebase is eigendom van Google en is gevestigd in San Francisco (CA), VS. U kunt het privacybeleid van Firebase vinden op https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Algemene analyse met Google Analytics en aanvullende diensten
Om onze aanbiedingen naast deze analyses uitgebreid te kunnen optimaliseren, gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics, die cookies gebruikt om het gebruik zowel in realtime als op lange termijn te scannen. De gegevens worden over het algemeen overgebracht naar servers in de VS en daar opgeslagen; omdat we echter IP-anonimiseren hebben geactiveerd, moet Google uw IP-adres in EU- en EER-landen eerst inkorten (alleen in het geval van technische storingen in Europa is het bijvoorbeeld mogelijk dat het IP-adres pas in de VS wordt ingekort). U kunt bezwaar maken tegen de beschreven gegevensverzameling en -verwerking in apps door deze in de instellingen uit te schakelen (op Android en iOS direct in het app-menu onder Privacy).

6. Toegangsrechten van de app

Om onze diensten via de app te kunnen aanbieden, hebben we de hieronder vermelde toegangsrechten nodig, die ons toegang geven tot bepaalde functies van uw apparaat.

6.1 Locatie

De app heeft toegang tot uw exacte gps-locatie. De gps-gegevens zijn nodig om uw locatie op de kaart weer te geven en de afstand te berekenen. Als het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de exacte gegevens, krijgt de applicatie toegang tot de geschatte, netwerkgebaseerde locatie.

6.2 Foto’s, media, bestanden

De app heeft toegangsrechten nodig om de inhoud van de SD-kaart te kunnen wijzigen of verwijderen. Die autorisatie is vereist voor het downloaden van app-foto’s en voor het uploaden van feedbackfoto’s en foto’s van basisgegevens. Het beveiligde geheugen moet worden getest om te controleren of een bestand is opgeslagen in het geheugen van de SD-kaart of in het interne geheugen van de telefoon.

6.3 Camera

Met de toegangsrechten tot de camera van uw toestel kunt u een foto uploaden voor de feedbackfunctie of bij het voorstellen van een basisvermelding. U kunt de camera ook gebruiken om qr-codes te scannen en direct naar de relevante pagina te gaan.

6.4 Wifi-verbindingsinformatie

De wifi-verbinding wordt opgehaald zodat u via wifi toegang heeft tot de app.

6.5 Overige

Bovendien vereist de applicatie toegang tot het internet om app-inhoud van de backend te downloaden, zodat u via uw mobiele telefoon toegang heeft tot de app. De applicatie moet herkennen of de slaapstand van uw apparaat is uitgeschakeld om pushberichten te kunnen versturen via de nieuwsfunctie.

7. Opslag van de gegevens

Gps-gegevens worden opgeslagen in de cache van de app totdat ze worden vervangen door een bijgewerkte locatie. Deze positiegegevens zijn niet gepersonaliseerd en maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over personen of eindapparaten. Afbeeldingen van het apparaat of de camera worden alleen verwerkt als onderdeel van feedbackverzoeken of verzonden per e-mail. De push-ID van de betreffende app-installatie wordt standaard opgeslagen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over personen of eindapparaten. Alle gegevens worden opgeslagen totdat de app wordt verwijderd.

8. Koppelingen

In onze app vindt u links naar andere websites zoals partners, toerismegerelateerde websites en tijdschriften. Hoewel we ernaar streven om alleen links te plaatsen naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van deze andere sites, noch voor hun omgang met persoonsgegevens. Daarom kunnen wij, zodra u onze app hebt verlaten, niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van informatie die u vervolgens verstrekt. In elk geval moet u voorzichtig zijn en het privacybeleid van de betreffende websites zorgvuldig lezen.

9. Codering

Deze app maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u naar ons als app-operator stuurt. Deze versleuteling voorkomt dat de gegevens die u verzendt door onbevoegde derden kunnen worden gelezen.

10. Informatierechten van de betrokkene

Volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming hebben onze gebruikers onder andere recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post, met duidelijke vermelding van uw identiteit, naar de onder punt 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

11. Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

We willen u erop wijzen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is doorgaans de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

12. Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de Duitse Impressum-plicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de app behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

13. Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsbepalingen te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.